การค้าขาย

เพราะไอร์แลนด์เป็นประเทศเดียวในแถบพื้นที่ยูโรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักและเป็นประเทศที่ “ทำการค้าขายได้ง่าย” ที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จึงนับเป็นประตูสู่ตลาดยุโรปสำหรับบริษัทต่างๆ และผู้บริโภคในประเทศไทย โดยเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางด้านกลยุทธ์ในเรื่องของการเฟ้นหาสินค้าและการบริการต่างๆ นอกจากนี้ไอร์แลนด์ยังเป็นหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วที่มีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ำที่สุดอีกด้วย

การบิน

พบกับข้อมูลเร็วๆ นี้

ระบบโลจิสติกส์

พบกับข้อมูลเร็วๆ นี้

พื้นที่ยูโร

พบกับข้อมูลเร็วๆ นี้

แรงงานฝีมือ

พบกับข้อมูลเร็วๆ นี้

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไอร์แลนด์ หรือ IDA

บริษัทสัญชาติไทยต่างๆ ที่ถือไอร์แลนด์เป็นศูนย์การผลิตนอกประเทศหรือเป็นประตูสู่ตลาดยุโรปเพียงที่เดียวในพื้นที่ยูโร (Eurozone) ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักควรหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไอร์แลนด์ หรือ IDA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจต่างๆ และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ดำเนินการในไอร์แลนด์มากว่า 60 ปี

Stay connected

0แฟนคลับชอบ
43,001ผู้ติดตามติดตาม

Recent posts

Random article