โครงการออริจินกรีน (Origin Green)

0
1170

ออริจินกรีนเป็นโครงการที่รัฐบาลไอริชและบอร์ดเบีย (Bord Bia) หรือคณะกรรมการอาหารของไอร์แลนด์ ชาวนาและผู้ผลิตอาหารได้นำแนวคิดของโครงการไปปรับใช้เป็นขอบข่ายในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจและส่งผลประโยชน์ไปถึงคนรุ่นหลัง

แบ่งปัน