เส้นทางมหัศจรรย์สายแอตแลนติก

0
1214

https://www.youtube.com/watch?v=TNjsFzyKJOI
ลองขับรถเรียบชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์แล้วคุณจะพบว่าตนกำลังเดินทางบนเส้นทางสัญจรเรียบชายทะเลที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวกว่า 2,400 กิโลเมตร ถือว่ามหัศจรรย์มากทีเดียวเมื่อคุณรู้ว่าความยาวของตัวเกาะไอร์แลนด์ตั้งแต่จุดเหนือสุดถึงใต้สุดนั้นมีระยะทางเพียง 486 กิโลเมตรเท่านั้น!

แบ่งปัน