องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไอร์แลนด์ หรือ IDA

0
1174

บริษัทสัญชาติไทยต่างๆ ที่ถือไอร์แลนด์เป็นศูนย์การผลิตนอกประเทศหรือเป็นประตูสู่ตลาดยุโรปเพียงที่เดียวในพื้นที่ยูโร (Eurozone) ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักควรหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไอร์แลนด์ หรือ IDA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจต่างๆ และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ดำเนินการในไอร์แลนด์มากว่า 60 ปี

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไอร์แลนด์ (IDA) ได้ที่ IDA Ireland หรือติดต่อคุณเจอราร์ด วิตตี (ผู้อำนวยการสำนักงานไต้หวันและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ที่ gerard.whitty@ida.ie

แบ่งปัน