วัฒนธรรม

0
2039

วัฒนธรรมของไอร์แลนด์ในวันนี้มีรากเหง้าเคลติกที่ชัดเจน ทั้งยังโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มากไปด้วยขนบธรรมเนียม ตำนาน และความน่าพิศวง

แบ่งปัน