ภูมิประเทศ

0
1399

เกาะไอร์แลนด์ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป โดยมีประเทศสกอตแลนด์ อังกฤษ และเวลส์อยู่ในทิศตะวันออกของเกาะ และทวีปอเมริกาอยู่ทางตะวันตก

แบ่งปัน