ปลาและอาหารทะเล

0
1540

มหาสมุทรแอตแลนติกที่อุดมสมบูรณ์และฟาร์มเลี้ยงปลาและสัตว์ทะเลนอกฝั่งที่มีระบบจัดการยอดเยี่ยมทำให้ปัจจุบันไอร์แลนด์เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการส่งออกปลาแซลมอนและอาหารทะเลที่สำคัญที่สุดในโลก

แบ่งปัน