ประวัติศาสตร์

0
1438

เป็นที่เชื่อกันว่ามนุษย์กลุ่มแรกที่ตั้งถิ่นฐานในไอร์แลนด์เข้ามาในช่วง 6,000 ก่อนคริสตกาล โดยมีวิถีชีวิตของผู้ล่าสัตว์และอาหาร ในช่วง 5,000 ปีต่อมาเกาะไอร์แลนดำเนินผ่านยุคหิน ยุคสำริด และยุคเหล็กเช่นประวัติศาสตร์โลก แต่ด้วยเพราะสภาพภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ของเกาะไอร์แลนด์จึงเกิดขึ้นไกลห่างจากประเทศอื่นๆ เสียหน่อย

ในช่วง 600-150 ปีก่อนคริสตกาล ชาวเกลิค (ชนเผ่าต่างๆ ที่ใช้ภาษากลุ่มเคลติก) จำนวนมากอพยพจากยุโรปตะวันตกเข้ามาตั้งถิ่นฐานบนเกาะไอร์แลนด์ พวกเขาได้เข้ามาแทนที่ชาวพื้นเมืองเดิม และได้เผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชนเกลิคไว้ดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้

ประวัติศาสตร์ของไอร์แลนด์ตั้งแต่ครั้งที่ชนเผ่าเคลติกเข้ามาตั้งรกรากและหว่านเมล็ดพันธุ์ทางวัฒนธรรมนั้นถูกกำหนดโดยเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน และเหตุการณ์เหล่านี้นี่เองที่เป็นสิ่งที่นิยามตัวตนของไอร์แลนด์ในปัจจุบัน: โดดเด่น หล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมเคลติก และเป็นเอกราชอย่างภาคภูมิ

ไอร์แลนด์เป็นประเทศเดียวที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาวโรมัน แต่เป็นของชนชาติต่างๆ ที่สลับสับเปลี่ยนกันเข้ามา ทั้งชาวไวกิ้ง ชาวนอร์มัน และชาวบริติชต่างบุกรบและเดินทางมายังไอร์แลนด์แล้วจากไป โดยแต่ละชาติได้ทิ้งร่องรอยการมาเยือนและวัฒนธรรมของตนไว้ บ้างดี บ้างไม่ดีนัก แต่วันนี้ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไอริชไปแล้ว

แบ่งปัน