คอร์สปูพื้นฐาน

0
1363

สถาบันเอเมอรอลด์คัลเจอร์ (Emerald Culture Institute) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแนวหน้าของประเทศไอร์แลนด์ในการจัดการหลักสูตรปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะและช่วยให้นักศึกษาชาวต่างชาติระดับปริญญาตรี-โทที่มีความสนใจเรียนต่อในประเทศไอร์แลนด์ผ่านการสมัครคัดเลือกได้สำเร็จ

3U Partnership เป็นโปรแกรมปูพิ้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์ที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยดับลินซิตี (Dublin City University) มหาวิทยาลัยเมย์นูธ (Maynooth University) และวิทยาลัยศัลยแพทย์ในไอร์แลนด์ (Royal College of Surgeons in Ireland) ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะสานสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนระหว่างสถาบัน โดยเป็นการทำงานแบบพลังรวมซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และอิทธิพลมากกว่าทำงานองค์กรเดียว โปรแกรม 3U Partnership ช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและผ่านการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและโทในมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้สำเร็จ

บริษัท GAEL (Thailand) จำกัดเป็นตัวแทนของโปรแกรม 3U Partnership ในประเทศไทย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@gaelthailand.com

แบ่งปัน