ความเป็นเลิศทางวิชาการ

0
1168

มหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีต่างๆ ในประเทศไอร์แลนด์มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาการต่างๆ อาทิ การวิจัยทางการแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรกรรมและสัตวบาล การเงิน การเงินธุรกิจการบิน ธุรกิจศึกษา และชีววิทยาศาสตร์

แบ่งปัน