การเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษมาตรฐานระดับโลก

0
1300

ที่ประเทศไอร์แลนด์ การเรียนการสอนทุกประเภทดำเนินผ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาพูดของชาวไอริช ภาษาราชการอีกภาษาหนึ่งคือภาษาเกลิค แต่ปัจจุบันมีการใช้สื่อสารอย่างจำกัดในไม่กี่พื้นที่ของประเทศเท่านั้น

แบ่งปัน