การขับรถเที่ยวเอง

0
1204

การเช่ารถนั้นทำได้สะดวกและง่าย ส่วนการขับขี่บนท้องถนนในไอร์แลนด์ก็ชิดด้านขวาเช่นเดียวกับไทย และเพราะทุกคนในไอร์แลนด์สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ นักท่องเที่ยวชาวไทยมั่นใจเรื่องความสะดวกสบายและรู้สึกอุ่นใจได้เต็มที่

แบ่งปัน